Částečná omezení provozu úřadu

Ve čtvrtek 10. a v pondělí 14. října bude z provozních důvodů částečně omezen provoz Úřadu městské části Praha 16.

Ve čtvrtek 10. října bude kvůli konání akce „Vítání občánků“ v dopoledních hodinách zcela uzavřeno pracoviště matrik Odboru občansko správního na adrese Václava Balého 23/3 v Praze-Radotíně (o službu CzechPOINT a ověřování je v této době možné požádat na Odboru živnostenském ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21 a u České pošty).

V pondělí 14. října nebudou po celý den k dispozici oba pracovníci Oddělení dopravy, jeden pracovník Kanceláře úřadu a jedna z pracovnic Oddělení životního prostředí, kteří dočasně pracovali v náhradních prostorách v přízemí radnice v ulici Václava Balého 23/3. Vzhledem k tomu, že byla ukončena I. etapa opravy střechy radnice, mohou se tito úředníci vrátit zpět na svá pracoviště. Ostatní pracovnice Oddělení životního prostředí, včetně vedoucí, zůstávají prozatím v náhradních prostorách v budově nám. Osvoboditelů 21 (kde budou normálně fungovat i v pondělí 14. října). Zpět do své kanceláře v podkroví radnice (Václava Balého 23/3) se přestěhují až ve čtvrtek 24. října (kdy nebudou k dispozici zase ony).

Rozsáhlejší omezení napříč úřadem je možné očekávat v pondělí 14. října od 16.00 hodin. Dojde k tomu proto, že v jiném termínu nelze uspořádat I. zasedání okrskových volebních komisí, jejichž členy a členkami někteří z pracovníků jsou, a další se podílí na organizaci voleb. Navzdory tomu provoz všech pracovišť ÚMČ Praha 16 bude zajištěn.

Další mírné omezení lze poté očekávat 4. listopadu, kdy bude zahájena II. etapa opravy střechy hlavní budovy úřadu. V tento den se budou muset do náhradních prostor přesunout všichni pracovníci Odboru místního hospodářství, a to přibližně na tři týdny.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách městské části www.praha16.eu.

Úřad městské části Praha 16 občany prosí, aby své záležitosti přišli vyřídit pokud možno mimo tyto dny, a zároveň se jim omlouvá za způsobené obtíže.

Zveřejněno: 10.10.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6962 x