Další kontejnery půjdou v Radotíně pod zem

Kontejnery na nám. Osvoboditelů u budoucí obchodní třídy, 3.11.2016Dva roky poté, co byla zprovozněna první podzemní „hnízda“ s velkoobjemovými nádobami na tříděný odpad, se jich nyní po Radotíně objeví dalších pět.

Chystaná stavební akce „Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu 2. etapa“ by po dvou letech příprav měla být zahájena koncem ledna.

„Projekční příprava dalších staveb se opravdu rozeběhla hned poté, co byla k užívání předána první zanořená stanoviště pro tříděný odpad, tedy v červnu 2015. Po stavebním řízení však ještě následovalo posouzení a schválení dotace z Operačního programu životního prostředí a výběr zhotovitele,“ vysvětluje starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.

Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení přihlásily pouze dvě firmy, z nichž jedna na žádost, aby vysvětlila mimořádně nízkou nabídkovou cenu, odpověděla oznámením, že ze soutěže o zakázku odstupuje, bude stavbu provádět radotínský ALBET, spol. s r.o.

Nově budovaná stanoviště budou mít stejnou podobu jako ta, která se již dva roky využívají. První, které se začne stavět koncem ledna, bude v ulici Prvomájová, proti vyústění ulice Býšovská, další v plotě školy v Loučanské ulici (nad novým vchodem do školní družiny) má na stavbu vyhrazen únor, hnízdo na místě stěhovaného stromu u křižovatky ulic Josefa Kočího a Tachovská by se mělo budovat na přelomu února a března, ve Věštínské u konečné zastávky autobusových linek 120 a 245 během března. Poslední stavba na náměstí Osvoboditelů pod opěrnou zdí průchodu za radotínskou poštou si vyžádá i zbudování nového zvýšeného přechodu pro chodce. Ta má termín pro obě stavební akce určen od poloviny března do konce dubna.

Na všech místech si práce s těžkou mechanizací vyžádají dopravní omezení. Prozatím jsou schválena na třech z nich: v ulicích Josefa Kočího, Prvomájová a Loučanská. Jejich konkrétní podobu a termín naleznete  oblasti Doprava, výstavba, životní prostředí..
Zveřejněno: 11.01.2017 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 3986 x