Domovní správa Radotín končí

Zastupitelstvo městské části Praha 16 v září odsouhlasilo zrušení příspěvkové organizace Domovní správa Radotín k 31. 12. 2009. Správcovské povinnosti přecházejí od ledna přímo na vlastníka domů, Městskou část Praha 16.

Po realizovaném prodeji 20 bytových domů klesá rozsah obhospodařovaných nemovitostí, kterých bude 26 s celkem 321 bytovými jednotkami. Nižší počet bytů pak přinese snížení agendy (administrativy) a počtu zaměstnanců, včetně nezbytné reorganizace vedoucí k optimalizaci nákladů.

Jak to tedy bude od 1. ledna 2010? Správa bytového fondu bude nadále zajištěna v nezměněném rozsahu a kvalitě pod odborem místního hospodářství ÚMČ Praha 16. Vznikne nové oddělení správy obecních nemovitostí, jehož úkoly budou širší než dosud a zahrnou vedle obhospodařování bytového fondu jako stěžejní činnosti také další nemovitosti ve vlastnictví městské části (např. všechna kulturní zařízení).

Důležitou informací je, že pro nájemníky se prakticky nic nemění – pracoviště na Sídlišti zůstává zachováno, rovněž číslo účtu, úřední hodiny pro veřejnost i telefonické spojení. Jediná viditelná změna je v novém elektronickém kontaktu (viz níže), který je sjednocen s dalšími pracovišti MČ.

Účetní činnosti budou rovněž redukovány, z větší části převedeny na odbor ekonomický (vč. jediné referentky) a částečně na kancelář úřadu ÚMČ. Úklid v obou domech s pečovatelskou službou a v objektu malometrážních bytů v ul. K Cementárně bude nově spadat pod Pečovatelskou službu Praha – Radotín.

Kontaktní informace (od 1.1.2010)

Úřad městské části Praha 16
·  odbor místního hospodářství
·  oddělení správy obecních nemovitostí

Pověřená vedoucí: Veronika Náhlíková
Pracoviště: Sídliště 1075, Radotín
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-12, 13-18 hod.

Telefon: 257 912 961
E-mail: veronika.nahlikova@p16.mepnet.cz

Číslo účtu (platby nájemného): 2000864369/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Zveřejněno: 15.12.2009 – Ing. Pavel Jirásek ; Přečteno 11010 x