Mimořádné zasedání zastupitelstva vybralo předsedu kontrolního výboru

Na mimořádném jednání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se konalo 13. května, byl do jednacího řádu vložen nový
článek „Dotazy občanů“. Rozšiřují se tím práva občanů na vystoupení v rámci veřejného zasedání zastupitelstva. Zároveň
proběhla volba předsedy kontrolního výboru, jehož křeslo bylo posledních pět měsíců neobsazené. Stal se jím zastupitel
Ing. Viktor Krištof. 

Občané nejen z Radotína mohou nově vznášet dotazy, připomínky a podněty na zastupitelstvo, ale také na radu, předsedy výborů,
tajemníka úřadu a vedoucí příspěvkových organizací. „Občané se nemusí účastnit celého zasedání, ale pouze jeho části, kde
mohou vznést své dotazy,“
říká radotínský starosta Karel Hanzlík. 

Pro dotazy a následné odpovědi budou napříště vyhrazeny dvě hodiny od zahájení zasedání zastupitelstva, přesný čas bude
vždy součástí programu a pozvánky na jednání. Pokud bude jednání zastupitelstva kratší než oznámený čas zařazení tohoto bodu,
případně půjde o mimořádné jednání zastupitelstva, přesunou se dotazy občanů na poslední bod jednání. 

Na dotazy občanů bude vyhrazeno 30 minut, v zájmu plynulého průběhu je doba diskusního vystoupení omezena pro každého
účastníka na 3 minuty. Na dotazy a připomínky odpovídá dotázaný až po ukončení doby vyhrazené na dotazy občanů.

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 13.5.2019
13.5.2019 Mimořádné zasedání Zastupitelstva

Dalším důležitým bodem mimořádného zasedání zastupitelstva byla volba předsedy kontrolního výboru. „Na prvním ustavujícím
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se konalo 1. listopadu minulého roku, byl na základě vůle členů vítězné radotínské ODS
(ve volbách získala 72,36 % hlasů – pozn. red.) zvolen předsedou kontrolního výboru zastupitelstva opoziční zastupitel Luděk Sedlák (SPR),“
uvádí Karel Hanzlík. 

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byli zvoleni členové kontrolního výboru, kterými se stali Lenka Ryvolová (tajemnice výboru)
a dále František Černohorský (KSČM), Vojtěch Harok (ODS), Jan Martínek (SPR), František Novotný, Rudolf Sluka a Jakub Šalom
(nezávislí členové). O tři dny později, 20. prosince 2018, však starosta Karel Hanzlík obdržel rezignační dopis Luďka Sedláka na tuto
pozici. „Podle vlastních slov nebyl spokojen s personálním složením schváleným zastupitelstvem. Zastupitel Sedlák tímto aktem
v souladu se zákonem o obcích přestal být členem výboru,“ vysvětluje Karel Hanzlík.

Na následném jednání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se konalo letos 25. března, vyzval radotínský starosta zastupitele
Jana Matěje Raka (SPR), zda by on nepřijal funkci předsedy kontrolního výboru, která tradičně v Radotíně patřila opozičním
zastupitelům. Tuto nabídku Jan Matěj Rak po dvoutýdenním zvažování odmítl. 

„Vzhledem ke složité situaci spojené s nefungováním důležitého kontrolního orgánu zastupitelstva přišel s návrhem řešení
zastupitelský klub ODS Radotín,“ uvádí Karel Hanzlík. Na předsedu kontrolního výboru navrhl zastupitele Viktora Krištofa (ODS),
který z těchto důvodů musel rezignovat na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva městské části Praha 16. Aby se mohl
zastupitel Luděk Sedlák, který v prosinci rezignoval na post předsedy kontrolního výboru, stát alespoň jeho členem a aby
bylo dosaženo sedmičlenného obsazení výboru, rezignoval zastupitel Vojtěch Harok (ODS) na své členství. Následně ho klub ODS
Radotín navrhl na člena finančního výboru namísto Viktora Krištofa. „Na závěr projednávání tohoto bodu mimořádného zastupitelstva
jsem vyzval nového předsedu kontrolního výboru k neprodlenému zahájení činnosti a svolání prvního zasedání tohoto důležitého
orgánu ve struktuře fungování radnice,“ uzavírá Karel Hanzlík.

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, 13.5.2019
13.5.2019 Mimořádné zasedání Zastupitelstva, zleva: Nově zvolený předseda kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Viktor Krištof,
tajemník úřadu Ing. Pavel Jirásek, starosta Mgr. Karel Hanzlík a 1. místostarosta Mgr. Miroslav Knotek.
Vloženo: 15.05.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2779 x