Praha 16 sleduje e-aukci on-line: úspora 3,6 milionu

Do první elektronické aukce pro jednotlivce na nákup elektřiny a zemního plynu v regionu Prahy 16, kterou organizovala radotínská radnice, se přihlásilo celkem 328 domácností z Prahy 16 (z toho 280 z Radotína) s celkem 406 odběrnými místy. Ti všichni mohli, pokud měli zájem, sledovat aukci v přímém přenosu. Výsledek byl znám během 45 minut od zahájení aukce: úspora 3,6 milionu!

Záměr Městské části Praha 16 připravený na letní období se zcela naplnil: díky elektronické aukci ušetří všechny přihlášené domácnosti na ceně zemního plynu (průměrně 22,17 %) a kromě jediné i všechny domácnosti na ceně elektřiny (průměrně dokonce 30,84 %).

299 domácností ušetřilo z celkového objemu dodávek ve výši 13 091 146 Kč celkem 3 645 481 Kč – celková průměrná úspora je tedy 27,85 %. Některé přihlášené domácnosti budou zařazeny do aukce v následujícím měsíci z důvodu potřeby doplnění podkladů či informací – do první elektronické aukce pro jednotlivce na nákup elektřiny a zemního plynu v regionu Prahy 16, kterou organizovala radotínská radnice, se přihlásilo celkem 328 domácností z Prahy 16 (z toho 280 z Radotína) s celkem 406 odběrnými místy.
Aukce elektrické energie se zúčastnilo celkem 279 domácností, které dosáhly úspory ve výši 2 643 026 Kč, to znamená, že na platbách za elektřinu ušetří v příštích dvou letech více než 30 %. Do aukce zemního plynu se zapojilo celkem 100 domácností a ty dosáhly úspory přes 22 %, na platbách za plyn tedy ušetří více než 1 milion Kč.
„Jako třešinku na dortu připravila radnice Prahy 16 ve spolupráci s eCENTRE, organizátorem aukce, on-line sledování aukce na speciálně vytvořené webové stránce. Díky tomu mohli zájemci sledovat napínavý vývoj,“ uvádí další bonus připravený úřadem starosta Mgr. Karel Hanzlík. Ve čtvrtek 29. srpna, kdy od jedenácti hodin probíhala aukce domácností, kterou bude možné sledovat na stránkách společnosti e-CENTRE, a.s. (Nešlo o kamerový přenos z aukční síně, aukce byla zobrazována pomocí speciálně vytvořených grafů a tabulek, ve kterých se mění hodnoty dosažených úspor v procentech – jedná se o průměr za všechny domácnosti v ČR. V tomto případě byly tabulky na žádost radnice sestaveny pro Radotín samostatně, přístupné jsou ZDE.)

Rozhodnuto bylo přesně za 45 minut „podhazování“. Domácnosti z Radotína byly součástí celorepublikové aukce pro 3 568 domácností. Ty celkem ušetří na elektřině a plynu přes 39,6 mil. Kč. V průměru bylo dosaženo úspory ve výši 28,8 %.
Dva dny předtím se uskutečnila aukce pro podnikatelské subjekty organizované rovněž pod záštitou radnice Prahy 16 (přihlášeno bylo 24 firem s 60 odběrnými místy). Ty dosáhly neuvěřitelné průměrné úspory u elektřiny přes 50 % a u plynu okolo 20 %. „Statistické údaje potvrzuje úspora u jednoho podnikatelského subjektu z Radotína, který za dva roky zaplatí na elektřině o 230 tisíc korun bez DPH méně než dosud,“ upřesňuje 1. zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek.

Vítěznými dodavateli se staly v elektrické energii společnost Europe Easy Energy a v zemním plynu společnost Vemex. (Účast v aukci Městské části Praha 16 byla nabídnuta cca 40 dodavatelským firmám včetně dominantních dodavatelů. Zúčastnily se však jen ty, které splnily přísné zadávací podmínky. Ty zahrnují mnoho povinností pro nové dodavatele, aby smlouvy byly naprosto transparentní a pro klienty výhodné. Dodavatelé, kteří se chtějí aukce zúčastnit, musí podepsat čestné prohlášení, ve kterém tyto podmínky přijímají, a před konáním samotné aukce musí také dodat vzor smlouvy, kterou budou po aukci uzavírat s klienty. Pokud jeden z těchto bodů nesplní, nejsou do aukce puštěni.)

V současné době připravují vítězní dodavatelé nové smlouvy o dodávkách daných komodit. Jakmile budou smlouvy pro účastníky aukce připraveny k podpisu, bude jim zástupcem organizátora aukce oznámeno přesné místo a termíny, ve kterých si budou moci smlouvy převzít. Součástí smluv bude také plná moc novému dodavateli, který na základě této plné moci podá výpověď dodavateli stávajícímu a učiní veškeré kroky vedoucí k plynulému přechodu dodávek energií.

U účastníků, kteří mají stanoven termín doručení výpovědi nejpozději k 30. 9. 2013, by se mohlo stát, že nový dodavatel nestihne zaslat výpověď stávajícímu dodavateli. Tito účastníci si musí (tak jak s nimi bylo ujednáno při podpisu mandátní smlouvy k zařazení do aukce) výpověď-žádost o ukončení dodávek svému stávajícímu dodavateli neprodleně podat sami a kopii výpovědi zaslat e-mailem na adresu organizátora: jan.gebauer@ecentre.cz (tel.: 724 878 800). Tím zamezí případným kolizím termínů a dojde k plynulému navázání dodávek energií vítězným dodavatelem.

Zveřejněno: 04.09.2013 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 9876 x