Radotín má i vlastní svoz bioodpadu

Od 22. března do 5. května budou po Městské části Praha 16 opět rozmisťovány kontejnery na bioodpad. Jejich přistavení a svoz proběhne vždy podle zveřejněného harmonogramu (viz příloha níže).

Od roku 2015 platí Povinný sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Zákon ukládá obcím povinnost zajistit občanům možnost tento typ odpadu separovat. Praha ji plní jednak prostřednictvím sběrných dvorů, jednak placeným svozem speciálních hnědých popelnic.

Městská část Praha 16 má pro své obyvatele navíc od jara 2015 připraveno pravidelné přistavování kontejnerů, kam mohou zdarma odkládat kompostovatelný odpad. Službu zajišťují Technické služby Praha - Radotín. Cílem tohoto projektu je omezit v co největší míře vyvážení bioodpadu za hranici obydlených zón a pomoci především starším lidem, kteří nemají dopravně technické možnost využívat místní sběrný dvůr“, vysvětluje radotínský starosta, Mgr. Karel Hanzlík.

Svoz kontejnerů z míst, kde budou přistaveny (mimo jiné i vozidlem Mercedes Axor, který byl pořízen z fondu EU) bude na jaře 2016 probíhat opět v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 17.45 hodin podle přesného harmonogramu. Na jednotlivých místech bude po celých 45 minut vždy u kontejneru obsluha, která občanům pomůže a poradí, může jim poskytnout i rozpis přistavování kontejnerů.

Zvlášť se separuje listí a tráva, zvlášť větve – na místo přistavení budou přijíždět za sebou vždy dvě auta, jedno s kontejnerem na trávu, druhé s kontejnerem na větve. Odkládaný bioodpad musí být bez příměsí a do kontejneru je ho třeba z obalu (pytle) vysypat.

Jak již bylo uvedeno, lze bioodpad odvážet také do Sběrného dvora Praha – Radotín v ulici V Sudech 1488/2 od pondělí do pátku v době od 8.30 do 17.00 hodin (při změně ze zimního času na letní se konec pracovní doby prodlužuje o jednu hodinu, tedy až do
18.00 hodin), v sobotu pak od 8.30 do 15.00 hodin. Ve sběrném dvoře je odevzdání tohoto druhu odpadu pro občany hlavního města Prahy, po předložení občanského průkazu, bezplatné.

Harmonogram jarního svozu bioodpadu (pdf, 25 kB)
Zveřejněno: 18.03.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6169 x