Šestnáctka se stala místem jednání starostů pražských městských částí

Pravidelné pracovní setkání, které 16. října v restauraci areálu Prague City golf Clubu, prvního osmnáctijamkového resortu v Praze, organizoval a svolal starosta MČ Praha 16 Karel Hanzlík, se neslo v duchu projednávání a diskuze především nad aktuálně nejžhavějšími komunálními tématy - nad přípravou nového územního plánu a nad připravovanými vyhláškami hl. města Prahy reagujícími na novelu zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikací, jímž se nově přenesla odpovědnost za škody, jejichž příčinou se stala závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdného úseku silnice, na vlastníka pozemní komunikace.

Po oficiálním uvítání všech zúčastněných, byla v úvodní části programu přednesena problematika pandemické chřipky, a to hlavní epidemioložkou Hygienické stanice hl. města Prahy MUDr. Jágrovou. Přítomné starosty následně s konkrétními kroky a preventivními opatřeními na území Prahy seznámil pražský radní PhDr. Milan Pešák, který má ve své gesci právě oblast zdravotnictví. Další host programu – Martin Langmajer, radní pro oblast územního rozvoje hl. města Prahy, pohovořil o tvorbě a přípravě nového územního plánu, především upozornil na složitosti aktuálního veřejného projednávání konceptu.

Nejbouřlivější debata se rozpoutala při rozboru dopadů vyplývajících z nového ,,chodníkového“ zákonu, kde se prakticky každý ze zástupců samospráv městských částí zapojil do diskuze. Hovořilo se především o finančních dopadech na rozpočty městských částí a problémech, na které při organizaci systému především zimní údržby, narážely pracovní týmy jednotlivých městských částí. 

Přibližně po třech hodinách výměny informací a zkušeností bylo jednání ukončeno.

Předsedající a organizátor setkání – starosta MČ Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík Zleva – Marek Ječmének – starosta MČ Praha 7, Petr Staník – místostarosta MČ Praha 4, Karel Hanzlík, Petr Hejma – starosta MČ Praha 1 a Jan Karolín – starosta MČ Praha 9 Za předsednickým stolem zasedl i PhDr. Milan Pešák – radní hl.m.Prahy pro oblast zdravotnictví Starosta Karel Hanzlík a Jana Černochová – starostka MČ Praha 2 MUDr. Jágrová seznamuje účastníky s problematikou pandemické chřipky Radotínský starosta (uprostřed) s investorem areálu Vladimírem Motlíkem (vlevo) a radním hl.m.Prahy Martinem Langmajerem (vpravo) Radotínský místostarosta Knotek a starosta MČ Praha 1 Petr Hejma (vpravo)

Zveřejněno: 21.10.2009 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7945 x