O čem jednali zastupitelé

Závěrečný účet, hospodaření městské části, projekt Centra Radotín a zveřejňování audiozáznamů ze zasedání. To jsou čtyři nejzásadnější záležitosti z celkem čtyřiadvacetibodového programu, který byl projednáván na pětihodinovém Zastupitelstvu městské části Praha 16. Jeho zasedání se uskutečnilo v pondělí 14. června v aule základní školy.

Audiozáznam
Novinkou bude pořizování a zveřejňování audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva. Změnu zastupitelé nakonec odsouhlasili v rámci úprav jednacího řádu. Po zpracování a následné kontrole týkající se ochrany osobních údajů bude záznam publikován na webových stránkách městské části.Závěrečný účet
Jedním z důležitých bodů programu bylo schválení závěrečného účtu městské části za rok 2020. Hospodaření v hlavní rozpočtové činnosti za loňský rok skončilo s přebytkem ve výši 11,6 mil. a v ekonomické činnosti se ziskem 12,2 milionu Kč. S kladným hospodářským výsledkem dopadly i všechny příspěvkové organizace zřizované Městskou částí Praha 16.
V souvislosti s přezkumem hospodaření provedeném kontrolory z pražského magistrátu nebyly nalezeny žádné zásadní nedostatky, které by měly negativní dopad na hospodaření městské části. Byla nalezena pouze jedna drobná chyba, která nemá vliv na hospodaření městské části v budoucnosti. Nedostatek byl napraven opatřením tajemníka již na konci května.
Písemná závěrečná zpráva z provedeného auditu hospodaření je tak opět jako v minulých letech pro městskou část velice pozitivní a svědčí o dlouhodobě kvalitním hospodaření radotínské radnice. 

Hospodaření od ledna do března 2021
Za první tři měsíce letošního roku hospodaří radotínská radnice s přebytkem ve výši 3,4 miliony korun, v ekonomické činnosti dosahuje průběžný hospodářský výsledek zisku 5,2 milionu Kč.

Centrum Radotín
Zastupitelstvo na svém červnovém jednání schválilo záměr zřízení práva stavby na pozemcích pod plánovaným novým centrem. Jde celkem o 27 pozemků, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16. Městská část tímto zřídí ve prospěch společnosti Residence Radotín Dva právo stavby umožňující vybudovat na uvedených pozemcích bytové domy s komerčními prostory, podzemními garážemi, dopravní a technickou infrastrukturou.

"Jedná se o akt projevu vůle pro oboustrannou jistotu dnes již dlouhodobé spolupráce s investorem, který do této chvíle v rámci přípravy projektu Centrum Radotín vynaložil částku blížící se k 20 miliónům Kč a nemá i přes uzavřené smluvní dokumenty stoprocentní jistotu prodeje potřebných pozemků, na nichž se má výstavba realizovat,“´ sdělil v rámci předkladu tisku starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík a dále vysvětlil, "je to z důvodu, že nejdeme běžnou cestou, kdy vlastník prodá pozemky a pak nemůže ovlivnit, co se tam děje. Jelikož jsme nešli tímto způsobem a pozemky budeme prodávat až po vydání stavebního povolení, projekt tak máme do poslední chvíle pod kontrolou."

V současné době je dokončena projektová dokumentace, tedy detailní podoba nového radotínského centra.
Zveřejněno: 17.06.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2136 x