Upřesněné termíny přesunu pracovišť Úřadu městské části Praha 16

Ve dnech 24. - 26. října proběhne poslední etapa stěhování Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně přesunem odboru živnostenského do budovy čp. 21 na náměstí Osvoboditelů.

Z tohoto důvodu bude ve středu 24. října provoz odboru živnostenského omezen a následující dva dny zcela uzavřen.

Od pondělí 29.10.2007 bude celý odbor k dispozici v nových prostorách v čp. 21 na náměstí Osvoboditelů: v patře vedoucí a úsek registrace fyzických a právnických osob, v přízemí úsek kontroly. Telefonní čísla 234 128 411 - 414 zůstávají zatím beze změny.

„K rozhodnutí snížit počet budov ÚMČ Praha 16 v centru Radotína na tři nás vedly ekonomické důvody, především snaha o minimalizaci provozních nákladů budovy čp. 1379 v ulici U Starého stadionu. Ta od konce října nebude určena ke správním činnostem a je nabídnuta zájemcům k pronájmu,“ vysvětluje tajemník úřadu Ing. Pavel Jirásek.

Z budovy čp. 1379 v ulici U Starého stadionu již byla přestěhována pracoviště oddělení životního prostředí (nyní Václava Balého 23) a úseku krizového řízení (náměstí Osvoboditelů 21).

„Věříme, že tyto, pro nás nevyhnutelné kroky, přijmete s pochopením," dodává tajemník úřadu.

Kde nás najdete

Za správnost:

Jana Černá, DiS.
tel.: 234 128 201
e-mail: jana.cerna@p16.mepnet.cz

Zveřejněno: 15.10.2007 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7986 x