Více než milion na projekty z oblasti sportu a kultury

Více než milion na sport a kulturu rozdělila Městská část Praha 16 ze svého rozpočtu na rok 2015 mezi projekty z oblasti sportu, kultury a volnočasového vyžití především dětí a mládeže.

Přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury schválilo 18. března Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém IV. zasedání podle návrhu předloženého grantovou komisí. Ze 75 přijatých žádostí bylo vyhověno 58 z nich, celková suma dotací čin 1 036 670 Kč.


Radotínská radnice tradičně v grantovém řízení přiděluje peníze určené pro tuto oblast jednak na pořádání tradičních akcí pro širokou veřejnost, které se konají každoročně (jako je např. Radotínská neckyáda, Velké radotínské rodeo, boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského, Vítání jara či Big Beat Fest Párty), dále pak organizacím, které pracují s mládeží.

Právě sportovní kluby a další sdružení se zaměřením na práci s dětmi, jsou z grantů podporovány nejsilněji – jmenovitě to jsou LTC Radotín – tenisový klub, Radotínský turistický klub, Radotínský sportovní klub, SC Radotín, TJ Sokol Radotín, Junák – svaz skautů a skautek, Sbor dobrovolných hasičů, Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč) a další. Opomíjeny však nejsou ani organizace pracující se seniory, jako je třeba poměrně mladý Klub aktivních a nestárnoucích.

Nejvíce finančních prostředků v letošním roce obdrží TJ Sokol Radotín, který má také největší členskou základnu, a to 718 členů (letos má částkou 180 000 Kč podpořených celkem 9 projektů).

„Podpora je cílena i jednotlivě na několik mladých talentů – mezi ně patří například Linda Vítová, která patří k české triatlonové špičce a snaží se nominovat na letní olympijské hry v roce 2016 v Riu, nebo devítiletý nadějný cyklista Ondřej Novotný,doplňuje starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík.

V oblasti Finance – Volnočasové aktivity, sport a kultura naleznete podrobný přehled jednotlivých žádostí i přidělených částek.

Zveřejněno: 01.04.2015 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 4106 x