Usnesení rady č.862

Radní Ing. Farník + OMH (SON) - návrh na přidělení bytu č. 14 o velikosti 2+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Kristýně Koryntové, Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt

Číslo rady: 61
č. 862
Ze dne 07.04.2021

rada  s o u h l a s í

s návrhem na přidělení bytu č. 14, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Kristýně Koryntové, Praha-Radotín, jako tzv. startovací byt.

Zveřejněno: 15.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 69 x