Usnesení rady č.857

STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 1111/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín se stavbou technického vybavení č.p. 1702 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1252/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví společnosti Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, včetně finančního vyrovnání rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16

Číslo rady: 61
č. 857
Ze dne 07.04.2021

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 1111/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín se stavbou technického vybavení č.p. 1702 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1252/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví společnosti Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, včetně finančního vyrovnání rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16.
Zveřejněno: 15.04.2021 – Martina Stará ; Přečteno 42 x