Usnesení rady č.1274

STA + OMH - zajištění právního zastupování Městské části Praha 16 Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice, ve věci dokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“ (odstoupení od smlouvy, insolvenčního řízení a nového výběrového řízení) a k uzavření Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi Městskou částí Praha 16 a Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice

Číslo rady: 94
č. 1274
Ze dne 03.08.2022

rada  s o u h l a s í

s návrhem na zajištění právního zastupování Městské části Praha 16 Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice, ve věci dokončení stavby „Lávka přes Berounku v Radotíně – Design and Build“ (odstoupení od smlouvy, insolvenčního řízení a nového výběrového řízení) a s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb mezi Městskou částí Praha 16 a Advokátní kanceláří Mgr. Jakub Mulač, IČ: 07230591, Cedrová 1975, Hostivice.
Zveřejněno: 08.08.2022 – Martina Stará ; Přečteno 368 x