Usnesení rady č.1253

STA + TS - uzavření Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím panem Františkem Vlkem, Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 16145151, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Zetor 8601 s ramenovou sekačkou ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín

Číslo rady: 91
č. 1253
Ze dne 22.06.2022

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Kupní smlouvy mezi prodávajícím Technické služby Praha-Radotín a kupujícím panem Františkem Vlkem, Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 16145151, jejímž předmětem je prodej nepojízdného vozidla Zetor 8601 s ramenovou sekačkou ve vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Praha-Radotín.

Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 135 x