Usnesení rady č.1258

STA – odměna tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za II. čtvrtletí 2022

Číslo rady: 91
č. 1258
Ze dne 22.06.2022

rada   s o u h l a s í

s vyplacením odměny tajemníkovi Úřadu městské části Praha 16 za II. čtvrtletí 2022.

Zveřejněno: 29.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 182 x