Stanovisko ke změnám v PID

Městská část Praha 16 vyjadřuje zásadní nesouhlas se změnami jízdních řádů MHD v regionu Prahy 16, které mají platit od 14.12.2008. 

Na základě naší žádosti je na příští týden svoláno jednání s odpovědnými zástupci společnosti ROPID. 

Zveřejňujeme text dopisu:

Městská část Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
Starosta

Naše čj.: 24034/08/KÚ
Vyřizuje/linka: Jan Martínek/290
Datum: 3.12.2008

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID)
Ing. Jiří Prokel
ředitel
Rytířská 10
110 00  Praha 1

Vážený pane řediteli, 

v souvislosti s připravenými změnami jízdních řádů k termínu 14.12.2008 Vám sdělujeme zásadní nesouhlas Městské části Praha 16 k plánovaným úpravám.

Městská část Praha 16 požaduje přehodnotit zejména navrženou změnu provozních parametrů linek PID 204 a 244, a to z následujících závažných důvodů:  

  • Zrušením provozu uvedených linek ve večerních hodinách, v sobotu, neděli a o státních svátcích dojde k podstatnému zhoršení dopravní obslužnosti zastavěného území v lokalitách přilehlých k ulicím Přeštínská, Výpadová a Radotínská (v provozu zde zůstává pouze problematická a sporadicky jezdící linka 165, na jejíž provoz, spolehlivost a vozový park dostáváme opakované stížnosti a která nejede směr centrum, ale směr Jižní Město).

  • Většina obyvatel Radotína bude dotčena ztíženou dostupností rychlého a častého spojení MHD do centra města a nutností přestupů a neúměrného prodlužování celkových dojezdových časů, především mimo pracovní dny. 

  • Zásadním způsobem bude omezeno propojení MHD mezi Velkou Chuchlí a Radotínem. 

  • Argument, že vlaky přebírají hlavní úlohu v obsluze uvedených městských částí, není opodstatněný, jelikož docházková vzdálenost k jednotlivým nádražím ČD je nevyhovující a neodpovídá současným požadavkům na zvyšování dostupnosti MHD  pro jejich uživatele.  

Samozřejmě vítáme posílení provozu železniční dopravy na lince S7, které zajistí další zlepšení spojení Radotína s centrem města, hlavně v přepravních špičkách. Na základě zkušeností s provozem vlakové dopravy je ale třeba připomenout její nespolehlivost; v takovém případě může posloužit jako náhradní spojení BUS MHD, zejména o víkendu, kdy ulice Strakonická je plynule průjezdná a tvrzení o komplikovaném silničním spojení do centra je nepravdivé.  

Současná  železniční doprava má i negativa, která mají dopad na spoluobčany se sníženou schopností pohybu a orientace. ČD sice disponují nízkopodlažními vlaky, ale přístup k nim v rámci radotínského nádraží, ale také chuchelské železniční stanice či smíchovského nádraží, bezbariérový není. Železniční doprava nemůže zatím bohužel být plnohodnotnou součástí pražské MHD, a to i z důvodu, že neposkytuje všechny výhody „tradiční“ dopravy - např. důchodcům nad 70 let neumožňuje jízdné zdarma, neplatí zde moderní SMS jízdenky apod.  

Očekáváme Vaše rychlé jednání a především urychlené provedení změn, které zlepší celkovou dopravní dostupnost Radotína i celého správního obvodu Praha 16 městskou hromadnou dopravou.  

Před přípravou případných dalších zásadních změn dopravní obsluhy na území správního obvodu Prahy 16 považujeme za bezpodmínečně nutné v předstihu všechny návrhy projednat se zástupci dotčených městských částí a vyžádat si jejich souhlas. Současná praxe, kdy zástupci Vaší společnosti přicházejí cca 1 měsíc před zahájení nového provozu na jednotlivé  městské části a v podstatě oznámí tyto změny bez možnosti jakékoli diskuse a možné úpravy předkládaného projektu je pro nás nepřijatelná. 

S pozdravem 

Mgr. Karel Hanzlík
starosta

 

Na vědomí
Hlavní město Praha, Radovan Šteiner, radní pro oblast dopravy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Městská část Praha – Velká Chuchle, Stanislav Fresl, U Skály 262, Praha – Velká Chuchle
Úřad městské části Praha 16, OVDŽP – oddělení dopravy

Stanovisko MČ k plánovaným změnám v PID (pdf, 175,6 kB)

Článek "Pozor na změny v dopravě!"

Zveřejněno: 03.12.2008 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8673 x