Mgr. Karel Hanzlík

V útvaru: Odbory / Rada Městské části Praha 16
Funkce: starosta
Kandidátní listina: Občanská demokratická strana
Politická příslušnost: Občanská demokratická strana
Navrhující strana: Občanská demokratická strana
E-mail: karel.hanzlik@praha16.eu
Pracoviště: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Místnost: I. patro
Telefon: 234 128 101
Fax: 234 128 999

Kompetence starosty Mgr. Karla Hanzlíka pro funkční období 2018 - 2022 byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 16 číslo 35 ze dne 7.11.2018 následovně:

  • Krizové řízení
  • Bezpečnost
  • Správa majetku
  • Rozpočet a investice 
  • Legislativa
  • Kultura a volný čas
  • Vnější vztahy

Úprava kompetencí byla schválena usnesením Rady městské části Praha 16 č. 676 ze dne 21.10.2020.

www.odsradotin.cz

Kompletní informace o Mgr. Karlu Hanzlíkovi