Hlášení chovu včel

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Údaje o trvalém stanovišti, nové umístění včelstev včetně kočovných. Pokud se stanoviště nenachází v zastavěném území obce je potřeba jednoduchý plánek s označením stanoviště.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Českého svazu včelařů – http://www.vcelarstvi.cz v sekci formuláře – Oznámení o stanovišti včelstev.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění