Inzerování v Novinách Prahy 16

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Kulturní středisko Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, 153 00 Praha-Radotín, kontaktní osobou je Věra Peroutková.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Inzerát v souborovém formátu DOC, PDF, AI, PSD, JPEG, GIF, TIFF a BMP.
Text inzerátu pro případnou výrobu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Objednávka inzerce (pdf, 96 kB) 

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Ceník inzerce (pdf, 103 kB).

Uvedené ceny jsou včetně 21% sazby DPH, pro opakovanou inzerci platí speciální sazba.

Poplatek se hradí po zveřejnění inzerátu v Radotínských novinách na základě faktury vystavené Odborem ekonomickým Úřadu městské části Praha 16, a to buď v hotovosti nebo platební kartou v pokladně ÚMČ Praha 16, poštovní poukázkou nebo na účet vedený u České spořitelny a.s., Praha 5, číslo 9021-2000861379/0800, variabilní symbol uvedený na faktuře za inzerci.
Stručně Úplné znění