Matrika úmrtí

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Na úřadě předložte:
  • průkaz totožnosti zemřelého,

  • rodný list - v případě, že se jedná o dítě do 15 let, které nemělo občanský průkaz,

  • oddací list - pokud zemřelá osoba má žijícího manžela a nemá ho zapsaného v občanském průkazu a rodné číslo tohoto manžela.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

  • Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. 

  • Za vydání stejnopisu úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti, případně poštovní poukázkou.
Stručně Úplné znění