Náhradní rodinná péče

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Občanský průkaz
  • rodný list
  • vyplněná žádost a předepsané dotazníky
  • zpráva o zdravotním stavu předložená občanem
  • opis trestního rejstříku
  • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
  • u manželů oddací list

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost obdrží občan od příslušného pracovníka oddělení péče o rodinu a děti odboru sociálního Úřadu městské části Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění