Radotínské noviny

Informační měsíční zpravodaj pro Prahu 16 (Radotín)

Logo Radotínské noviny

Vydává Městská část Praha 16
IČ: 00241598
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 14517

  • Vychází v nákladu 4 190 výtisků
  • Výtisk a distribuce zdarma
  • Distribuce do poštovních schránek je zajištěna pouze v Radotíně, kde je roznášejí nasmlouvaní pracovníci radotínské radnice
  • V ostatních částech správního obvodu Praha 16 jsou noviny k dispozici na určených odběrných místech (pdf)
  • Termíny vydání novin v roce 2024 (pdf)

Řídí redakční rada.

Adresa redakce

Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00  Praha - Radotín
e-mail: noviny@praha16.eu  

Složení redakční rady

Petr Buček
Pavel Jirásek
Iveta Krejčí
Věra Peroutková
Dana Radová

Grafická výroba
Petr Antoníček (Studio Antoníček)

Inzerce

Příjem inzerce: Věra Peroutková
Telefon: 725 157 728
E-mail: noviny@praha16.eu 

Tisk

Grafotechna plus, s.r.o.
Lýskova 1594/33
155 00  Praha - Stodůlky 

Zveřejněno: 22.11.2018 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 05.01.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 167768 x