Oznámení veřejného vystoupení zvířat

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

1. V oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat musí být uvedeno:
  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit
  •  údaje umožňující identifikaci osoby podle § 8 odst. 2

2. Současně s oznámením je nutné předložit seznam činností se zvířaty (§ 8 odst. 3 písm.b).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění