Popření otcovství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzor návrhu je k dispozici v tištěné podobě na odboru sociálním, oddělení rodiny a sociálně právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení činí 1 000 Kč. Dále je třeba uhradit náklady za znalecký posudek, pokud byl vyhotoven. Je třeba počítat s tím, že jde o značný náklad (15 – 20 000 Kč není výjimkou).
Stručně Úplné znění