Povolení ke svodu zvířat

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

1. Žádost, ve které bude uvedeno:
  • předmět svodu
  • datum konání svodu
  • přibližné časové vymezení doby konání
  • místo konání svodu
  • jméno a adresa pořadatele (případně zástupce pořadatele).

 2. Veterinární podmínky pro konání svodu vydané orgánem veterinární správy. 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 
Stručně Úplné znění