Připojení sousední nemovitosti na komunikaci

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro vydání rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci je nutno dodat dopravní situaci, ze které vyplývají šířkové a sklonové parametry připojení. Sjezd či nájezd musí splňovat rozhledové podmínky a vycházet z příslušných norem ČSN.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci (pdf, 24,6 kB)
Formulář je k dispozici v tištěné podobě i na Oddělení dopravy.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek je 500 Kč a je možno jej uhradit při převzetí rozhodnutí. Zaplacení správního poplatku je nutno provést před obdržením rozhodnutí.
Stručně Úplné znění