Správní poplatek za podání žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Písemnou žádost o povolení provozu VHP
 • výpis z obchodního rejstříku a prohlášení provozovatele, že je právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti. V předmětu činnosti musí být mimo jiné uvedeno „provozování VHP“
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Plná moc pro osobu, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti
 • Smlouva s odpovědnou osobou odpovídající za zákaz vstupu do herny či provozovny osobám mladších 18 let
 • Potvrzení o složení jistoty ve výši 2 mil. Kč v bance (ne starší 24 měsíců)
 • Výpis z osvědčení o provozuschopnosti VHP
 • Herní plán VHP
 • Návod na hru
 • Návštěvní řád herny
 • Prokázání způsobu nabytí VHP
 • Stálé umístění VHP + smlouva  s uživatelem těchto prostor
 • Uvedení období, na které má být povolení vydáno
 • Způsob manipulace s VHP
 • Zajištění odborného servisu

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Individuální žádost, která splňuje podmínky zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za podání žádosti o povolení provozu VHP činí 5 000 Kč.

Poplatek je splatný bez vyměření před vydáním rozhodnutí o povolení provozu VHP poštovní poukázkou nebo na účet vedený u České spořitelny, a.s., Praha 5, č. účtu 19-2000861379/0800, variabilní symbol 1361. Rozhodnutí je vydáno až na základě připsané platby na účet (výpis z účtu).
Stručně Úplné znění