Stánkový prodej

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Živnostenský list.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou třeba.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí 10 Kč za m2 a za den prodeje. Poplatek je splatný před zahájením prodeje. Poplatek se hradí hotově správci místního poplatku na pokladně Odboru živnostenského – Úseku kontroly.
Stručně Úplné znění