Stavební povolení

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:


stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov

  • kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
  • úřední hodiny


stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice (detašované pracoviště) 

  • kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5 - Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 111 870 -  874
  • úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Přílohy žádosti o povolení stavby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o stavební povolení (pdf, 296 kb)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 Sazebníku správních poplatků.
Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.
Stručně Úplné znění