Usnesení zastupitelstva č.16

Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je zatížení pozemků par.č. 2610/4, 2626, 2627, 2630 a 2631/1 v k.ú. Radotín služebností umístění a provozování komunikačního vedení vymezeného Geometrickým plánem č. 4042-25/2023 za jednorázovou finanční náhradu stanovenou Znaleckým posudkem č. 214/3675/2023 na výši 190.140,- Kč bez DPH

Číslo zastupitelstva: 7
č. 16
Ze dne 18.12.2023

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, jejímž předmětem je zatížení pozemků par.č. 2610/4, 2626, 2627, 2630 a 2631/1 v k.ú. Radotín služebností umístění a provozování komunikačního vedení vymezeného Geometrickým plánem č. 4042-25/2023 za jednorázovou finanční náhradu stanovenou Znaleckým posudkem č. 214/3675/2023 na výši 190.140,- Kč bez DPH.                           
Zveřejněno: 27.12.2023 – Martina Stará ; Přečteno 220 x