Vydání loveckého lístku

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Máte-li trvalý pobyt ve správním obvodu Praha 16, obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2.patro.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Požadované doklady:
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách) 
 • potvrzení o studiu pro žáky a posluchače odborných škol 
 • potvrzení o výkonu povolání nebo funkce na území ČR 
 • u cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.
 • Doklad o zaplacení pojištění za škodu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. U členů mysliveckých organizací je potvrzením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké organizace.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání loveckého lístku
Formulář v tištěné podobě je k dispozici u Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:
 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 12 měsíců 150 Kč
 • na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci své funkce  75 Kč
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč

Úhrada probíhá na místě v hotovosti v české měně při podání žádosti.
Stručně Úplné znění