Vydávání cestovních dokladů

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Ve správním obvodu Prahy 16 lze podat žádost o vydání cestovního pasu u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, Praha–Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a. 
Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při podání žádosti o doklad dochází ke snímání otisků prstů. Je proto nutné, mít před příchodem do kabiny čisté ruce. Případné nečistoty mohou mít negativní vliv na kvalitu otisků prstů.

Důležité!!V případě poškození nosiče biometrických údajů v průběhu cesty do zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče biometrických údajů z důvodu nekompatibility čtecího zařízení lze dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření.

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě je občan povinen předložit:

 • předchozí cestovní pas
 • platný občanský průkaz
 • rodný list žadatele – při podání žádosti  o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 18 let
 • platný občanský průkaz občana mladšího 15 let, pokud  jej vlastní
 • správní poplatek viz změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 

Při podání žádosti o vydání e –pasu je občan povinen předložit:

1) Pro žadatele ve věku do 15 let:

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • platný občanský průkaz občana mladšího 15 let (pokud mu byl vydán)
 • rodný list žadatele (občana mladšího 15 let)
 • předchozí cestovní pas
 • správní poplatek ve výši 100 Kč

Při podání žádosti o vydání e-pasu je nutná osobní přítomnost žadatele od jeho narození z důvodu pořízení fotografie a otisků prstů (biometrických údajů do cestovního pasu) a zákonného zástupce (rodiče), který stvrdí souhlas s vystavením e-pasu svým podpisem na žádosti.

2) Pro žadatele ve věku 15 – 18 let:
 • platný občanský průkaz žadatele (občana ve věku 15 - 18 let)
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • rodný list občana ve věku 15 – 18 let
 • předchozí cestovní pas
 • správní poplatek 600 Kč

Žádost o vydání cestovního dokladu může podat občan starší 15 let; pokud je nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo se zákonný zástupce (rodič) k příslušnému úřadu dostaví osobně spolu se žadatelem.

3) Pro žadatele ve věku nad 18 let:
 • platný občanský průkaz
 • předchozí cestovní pas
 • doporučujeme rodný list pro upřesnění místa narození (v případě nesouladu údajů v informačním systému evidence obyvatel)
 • správní poplatek ve výši 600 Kč

Při podání žádosti o vydání e-pasu je nutná osobní přítomnost žadatele z důvodu pořízení biometrických údajů do cestovního pasu.

Fotografie občana a vlastnoručně vyplněná žádost se v případě podání žádosti o vydání e-pasu nepředkládají. 

Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

Cestovní doklad může převzít:
 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana omezeného na svéprávnosti
 • cestovní doklad může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti. Pokud podal žádost u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání. 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými prvky se žádost nevyplňuje.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání cestovního pasu se platí v hotovosti i platební kartou, a to při podání žádosti o vydání CP:
 1. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě viz změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018 
 2. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ("e-pas")
 • do 15 let částka 100 Kč
 • nad 15 let částka 600 Kč
Stručně Úplné znění