Zájem o pracovní místo úředníka/vedoucího úředníka v Úřadu městské části Praha 16

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Přihlášku a požadované náležitosti je třeba ve stanoveném termínu doručit Úřadu městské části Praha 16.

V případě nejasností se lze obrátit na Úřad městské části Praha 16, Personální úsek Kanceláře úřadu, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín (kancelář č. 18 v patře budovy), kontaktní osobou je Bc. Petra Mrázková.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro získání informací o volné pracovní pozici nejsou doklady požadovány. 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přihláška k výběrovému řízení (obsahující povinné náležitosti, ale individuální formou)
Čestné prohlášení (pdf, 37 kB)
Lustrační osvědčení - bližší informace o získání lustračního osvědčení získáte na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. (ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění