Usnesení zastupitelstva č.7

Zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 30. října 2023 a 27. listopadu 2023

Číslo zastupitelstva: 7
č. 7
Ze dne 18.12.2023

b e r e  n a  v ě d o m í

zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 30. října 2023 a 27. listopadu 2023.

Zveřejněno: 27.12.2023 – Martina Stará ; Přečteno 250 x