Zavedení pečovatelské služby

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Pečovatelskou službu Praha - Radotín, ul. K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín. Pracovní doba: pondělí - čtvrtek od 6.45 hodin do 15.30 hodin, pátek od 6.30 hodin do 14.00 hodin. 

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Občanský průkaz a případné osvědčení o účasti v odboji nebo doklady o soudní rehabilitaci (kvůli možnosti poskytování pečovatelské služby bez úhrady).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:


Ceník služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Praha-Radotín platný od 1.3.2023 je v souladu s vyhláškou č. 440/2022 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ceník je schválený usnesením Rady městské části Praha 16 č. 107/2023.

Stručně Úplné znění