Zvláštní užívání komunikací

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22.
Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací je nutno doložit přesné určení místa účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (druh stavebních prací, způsob prodeje a v jakém zařízení, rozsah akce apod.). Dále je nutno uvést jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu, u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO. Pokud je zvláštním užíváním vyvolána změna, či potřeba dopravního značení je nutno dodat situaci s jeho návrhem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (pdf, 27 kb)
V tištěné podobě rovněž na oddělení dopravy.
Je třeba upozornit, že při zohlednění podkladů, které jsou pro vydání rozhodnutí potřebné, je možné o toto rozhodnutí požádat bez příslušného formuláře.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky se odvíjejí od délky trvání zvláštního užívání komunikací s tím, že při době trvání do 10 dnů je poplatek 100 Kč, nad 10 dnů do 6 měsíců 500 Kč a od 6 měsíců do 1 roku 1000 Kč. U invalidních parkovišť je vydání rozhodnutí bez poplatku. Poplatek je možné uhradit přímo na našem odboru nebo převodem na účet Městské části Praha 16. Zaplacení je nutno provést před obdržením rozhodnutí.
Stručně Úplné znění