Architekt: Je tu vše, co dělá město městem

Michal Fišer ze studia třiarchitekti nenavrhuje jen podobu tří obytných domů a obchodní třídy. Chce změnit celý prostor Centra Radotín a propojit místo se zelení a potokem. 

Jak vámi navržené centrum změní ráz Radotína? 
Dané místo je opravdu ve špatném stavu, změna proto bude zásadní. Jsem přesvědčen o tom, že půjde jednoznačně o krok k lepšímu. Radotín získá centrum, které dnes nemá. Situace celého místa je přitom velmi výhodná, protože se jedná o střed městské části napojený na právě modernizované zázemí hromadné dopravy. Radotín bude mít své jednoznačné centrum s náměstím, kde se bude možné při různých příležitostech scházet v malých skupinkách i hromadně.

Architekt Michal Fišer s modelem Centra Radotín. 
Foto: Petr Buček
Architekt Michal Fišer s modelem Centra Radotín
Foto: Petr Buček

Koho bude k sobě nové centrum lákat? 
Mělo by umět vyjít vstříc různým vrstvám lidí. Přiláká toho, kdo jde nakoupit, jinému nabídne posezení u kávy, bude příjemným místem na procházku se psem. Pokud budete mít zájem, vstoupíte do potoka anebo si lehnete na trávu a přečtete si knížku. Místo nevytlačuje ani ty, kteří přijedou autem. To vše do takového jádra obce patří. A k tomu jsou důležité i byty. Kde jinde než uprostřed města mají lidé bydlet? Centrum má opravdu skvělé předpoklady pro vše, co dělá město městem. Výborně do toho zapadá i SkiBike, který k sobě láká skupinu aktivních lidí. Ti se ocitnou přímo v jádru obce a budou si tu moct sjednat schůzku a využít další služby. Já se zde o čilý ruch vůbec nebojím. 

Navrhujete v tomto případě jen budovy, nebo se zabýváte celým územím ohraničeném Radotínským potokem? 
Celý projekt Centra Radotín se netýká jen tří výškových budov a obchodů. Pracujeme s celou oblastí, navrhujeme podobu zeleného půlprstence mezi potokem a novými domy. Pracujeme také s protékajícím potokem, který projde revitalizací. To by mělo celému místu dodat zelenou korunku.

Radotínský potok je dnes v místě, kde vznikne Centrum Radotín v hlubokém korytě a pod okolním terénem. Změní se to? 
Potok postupem času v Radotíně zmizel z očí. Dříve se takový vodní tok bral jako zlo, které si je nutné držet dále od těla a v bezpečném odstupu. My potok vnímáme jako něco, co má harmonicky zapadat do svého okolí. Snažíme se ho vrátit do života lidí, kteří se u něj budou pohybovat, aby z něj měli potěšení. Potok by měl být přístupný, a proto v místě, kde se dnes přechází směrem k restauraci Rozmarýn, by mohl být kromě jednoduchého mostku i brod, kde bude možné potok přejít. 

Z modelu radotínského centra je patrné, že se bude terén k potoku v místě mezi zmiňovaným mostkem a kolejemi pozvolna svažovat. Dojde opravdu k takové úpravě? 
Snažíme se o to. Zásadní roli pro chodce převezme lávka zavěšená nad silnicí a lemující trať, která spojí podchod u Rozmarýnu s místem, kde je dnes železniční přejezd. Napojuje se na celé území v logickém bodě, a proto obslouží větší část pěších. Most u dnešního přechodu k Rozmarýnu tak bude využívaný méně. Proto by v tomto místě měl břeh pozvolna klesat a získat přirozený ráz, po kterém bude možné k potoku sejít. Podél potoka by měla vzniknout příjemná pěšina se vzrostlou zelení. Celé místo bude hodně přírodní. A bude umět výhodně, přirozeně a inovativně nakládat s dešťovou vodou z velké části Centra Radotín. 

Kolik zeleně bude přímo v prostoru nově postavených domů? 
Skvělý dopad na mikroklima města mají zelené plochy na střechách. Zeleň proto pokryje prostřední budovu a do úrovně prvního patra vyvýšené prostory směrem k ostatním dvěma novým stavbám. Pod nimi budou garáže, obchodní prostory budou ještě o půl patra vyšší. Na střechách garáží bude z větší části zeleň přístupná rezidentům nových bytů. 

Objeví se stromy také na obchodní třídě? 
Ano, i tam budou hrát zásadní roli pro příjemné klima, objeví se tam i záhony. To samé platí pro nové náměstí. 

Představují nejnovější vizualizace finální podobu celého centra?
Stále platí, že už ty první vizualizace, které všichni mohou v Radotíně dodnes vidět na stěně výtopny, jsou platné v tom, že se nemění základní rozestavení i velikost domů a obchodní třídy. Nyní jsme do finále posunuli detailní podobu fasád domů. Jejich přední a zadní část bude naplněna balkony s dřevěným obkladem. Postranní fasády dostanou světlou barvu. Všechny byty od třetího patra výše nabídnou jedinečný výhled na údolí Berounky. Byty na druhé straně sice směřují ke stávajícím domům, ale zároveň je přes ně pěkný průhled na okolní kopce. 

Kolik pater dostanou jednotlivé obytné domy?
 Budou mít šest, osm a deset pater. Nejnižší stojí uprostřed, aby nebránil výhledu z postranních věží. Výhodou prostředního domu bude větší kontakt se zelení na střechách podzemních garáží, kterou budou moci jeho obyvatelé využívat a kam to budou mít opticky i fyzicky blízko.

O různě vysokých domech před 40 lety, kdy se stavěly panelákové věže, neuvažoval. Ty tehdy dostaly stejnou výšku… 
To je pravda, ale já soubor radotínských vysokých paneláků vnímám pozitivně. Ve srovnání
s jinými sídlišti v Praze jsou ty věžáky dobře posazené a mají přiměřenou výšku. Naše domy jsou ještě nižší. 

Objeví se v domech spíše větší byty, nebo nabídnou menší metráž? 
Většinou půjde o byty nižších prostorových standardů, cílovou skupinou jsou mladší lidé
a mladé rodiny. Takže většinou půjde o byty 2+kk, 1+kk a 3+kk. Bude tam i několik bytů o velikosti přes sto metrů čtverečních, ale těch bude nejméně. 

Jaká bude obchodní třída?
Obchody budou mít výšku do patra a půl obytného domu. Získají tak prostor pro vzduchotechniku a velkorysejší atmosféru, který se od obchodů očekává. Zvenčí bude celá nová obchodní část působit městským až velkoměstským charakterem. Nebál bych se ji přirovnat téměř k ulici Na Příkopě vedle Václavského náměstí. I v Radotíně se kromě toho obchodní třída spojí s novým náměstím. Obchodní třída bude hodně široká a před náměstím se ještě rozšíří. Celá třída bude místem, kde budou mít hodně místa chodci i cyklisté, auta jí budou projíždět jen v jednom směru a hodně omezenou rychlostí. 

Na okraji obchodní třídy směrem ke Koruně se objevuje jediný kulatý prvek, zaoblený roh prvního prostoru pro obchody. Proč jste hrany toho prostoru tímto způsobem narušili? 
Kulaté nároží je v celém prostoru opravdu výjimkou. Místo bude pomyslnou bránou do celého centra z východní strany od nejdůležitější radotínské křižovatky. Chceme tím příchozího přivítat výjimečným prvkem s určitou grácií. Terén tam bude stoupat vzhůru a zaoblený roh bude hodně výrazný. 

Jak si nová část centra podle vás sedne se stárnoucím obchodním komplexem, v němž sídlí Albert?
Normálně se vyvíjející město se nevyhne spojení starého s novým. Je to zdravý vývoj města, který se děje všude na světě. V jiném případě by nebylo s městem něco v pořádku. Když vedle štamgastské putyky vyroste nóbl kavárna, tak se tam střetávají dvě kultury, což je dobře. Jsme toho svědky například v Karlíně, kde sídlíme, ale také na dalších místech v Praze. Je to přirozený proces. U toho obchodního domu doufáme, že to jeho majitele bude inspirovat k tomu, aby své prostory přizpůsobili současným standardům.

Petr Buček
Zveřejněno: 21.06.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2609 x