Na úpravě Prvomájové vydělají chodci

Ulice Prvomájová dostane moderní střih, který se používá tam, kde je zapotřebí zklidnit provoz: auta v ní zpomalí, přibude zeleně i různých zpomalovacích prvků. Autorem projektu je dopravní inženýr Milan Ptáček, který v Prvomájové bydlí a zároveň zastupoval zdejší občany při vyjednávání s radnicí. Jak se mu líbí dopravní řešení v chystaném Centru Radotín?

Milan Ptáček v Prvomájové ulici bydlí a jako dopravní projektant navrhnul její úpravu.
Milan Ptáček v Prvomájové ulici bydlí a jako dopravní projektant navrhnul její úpravu.

Milan Ptáček (47) má téměř dvacetiletou praxi v oboru projektování dopravních staveb. Navrhnul novou podobu Prvomájové ulice tak, aby po ní auta projížděla nízkou rychlostí. 

Začněme Prvomájovou ulicí, která se táhne od Radotínského potoka a pokračuje pod sokolovnou až k právě rozšiřovanému tunelu pod tratí. Proč ji chcete změnit?
Bydlím v jednom z panelových domů v Prvomájové a každý den chodím na vlak směrem k sokolovně a dále chodníčkem okolo minigolfu. Trpím při pohledu na to, jak je Prvomájová široká. Její rozměry neodpovídají zástavbě okolních rodinných domů, a přestože se nyní rozšiřuje tunýlek na jejím konci, ani v jeho případě nemá jít o nárůst rozměrů pro tranzitní dopravu. Bude sice obousměrný a nouzově ho využijí i velká vozidla záchranného systému, ale cílem není do této ulice pouštět více dopravy. Proto mají jízdní pruhy v tunýlku v každém směru jen tři metry a je vhodné snížit rychlost aut v celé této dlouhé ulici.

Jak vlastně myšlenka na její proměnu vznikla?
Lidé z Prvomájové a z jejího okolí dali pod vedením pana Fialy dohromady petici za zklidnění ulice. Spolu jsme pak šli na radnici a odezva od starosty Karla Hanzlíka i místostarosty Miroslava Knotka byla velmi pozitivní. Říkali, že jsou rádi, že se o to zajímáme. Společně vznikla studie a nyní máme připravený projekt, který z celé ulice udělá zónu s rychlostí do 30 kilometrů v hodině. 

Auta mají nyní v Prvomájové místa dost, zato chodci se tísní na úzkých chodnících. Zaměřuje se váš projekt i na prostory pro pěší?
Cílem je zpomalit dopravu v celé ulici. Je dlouhá a má několik částí. První úsek vede od školky přes potok a podél paneláků. Dnešní chodníky nejen tam rozšíříme alespoň o půl metru. Aby se vzájemně pohodlně vyhnuly kočárky a skupinky chodců. Na silnici budou hned za potokem zpomalovací prvky. Použijí se takové, které nepřinášejí hluk a vibrace. V dobrém světle se jeví zvýšená vozovka, jaká je nyní na křížení s ulicí Na Betonce. Taková úprava se v celé ulici objeví několikrát. 

V projektu navrhujete i více stromů. Kolik jich bude?
Pod chodníky obvykle jsou – a Prvomájová není výjimkou – různé rozvody elektřiny, vody, plynu a další sítě. Takže výsadba okolo chodníků bývá problematická. I když už dnes do nich umíme vložit ochranu pro jejich kořeny, aby prorůstaly dolů pod tyto sítě. Výhodou je, že ke kořenům navíc přímo navedeme vodu z chodníků, případně i ze silnice, aby nemizela v potoce nebo kanalizaci. Stromy v ulici chceme a s dendrologem i architektem ladíme jejich umístění. Abychom je nedávali například k rodinným domům, kde už stromy jsou. Stromy by měly být i v místech, která řidiče psychologicky znevýhodní a nutí ho k dalšímu zpomalení. Přesný počet ještě upřesňujeme se správci dotčených sítí.

Od křižovatky s ulicí Na Betonce směrem k rozšiřovanému tunelu pod tratí je ulice rovná a svádí řidiče k tomu, aby šlápli na plyn. Jak ji zpomalíte v tomto úseku?
Zúžíme ji díky několika novým parkovacím stáním, vzniknou tam tak zvané šikany, kde si auta jedoucí naproti sobě budou muset dát přednost. V takových místech bude vozovka pro oba pruhy široká dohromady jen 3,5 metru, jinde bude nanejvýš šestimetrová. Chodníky se rozšíří i v posledním úseku mezi sokolovnou a tunelem. A kde to půjde, odstraníme v Prvomájové dopravní značení a zavedeme přednosti zprava. 

Důležité bývá přednosti zprava nastavit tak, aby řidiči užší ulice, které se napojují na širší, správně vnímali. Jak to vyřešíte?
Na začátku použijeme upozornění na nové řešení předností v jízdě, dočasně budou vodorovné značky například nastříkané i na asfaltu. Použijeme také vyvýšené úseky na křižovatkách, které řidiče na přednost upozorní. Ale ne takové ty příčné prahy, které způsobí hluk a vibrace. Přednost dostanou vyvýšené křižovatkové plochy s pozvolným nájezdem. V Prvomájové využijeme několik moderních dopravních řešení. Je to v jejich případě podobné jako u kruhových objezdů. Proti nim také lidé ze začátku protestovali a dnes je berou za své. 

Vedle nádraží má vyrůst parkovací dům P+R. Pocítí to Prvomájová ulice?
Parkoviště s podobnou kapacitou už tam po rozšíření o novou plochu máme a závratné navýšení dopravy to nepřineslo. Takže ani parkovací dům Prvomájovou auty nezaplní, nic se proto dramaticky nezmění a tento parkovací dům bude sloužit i při konání akcí v sokolovně. U parkovacích domů bývá problém sebemenší poplatek, který uživatelé musí zaplatit. I kvůli dvacetikoruně jsou řidiči schopni hledat jiné místo, které bude zdarma. A to nakonec může vést k zavedení placených zón parkovacího stání, jak je známe z centra Prahy, protože obyvatelé ulic v okolí parkovacího domu nebudou mít kde parkovat. Jistým odlehčením parkování u nádraží by mohlo být zavedení malých autobusů – třeba i na objednání, na zavolání, které by jezdily po celém Radotíně. Zavedení nové linky hromadné dopravy ale přináší nutnost zřízení zastávek a zajištění průjezdu autobusu, je to vždy něco za něco.

Jak se vám líbí organizace dopravy v chystaném Centru Radotín, kam budou auta zajíždět hlavně z křižovatky pod Korunou?
Je to správné řešení, ochrání se tím Prvomájová ulice. Výborným počinem bude bypass pro plynulý průjezd od Černošic k Výpadové ulici na novém semaforu u Koruny. Na nové obchodní třídě očekávám podobné zpomalovací prvky jako v Prvomájové, aby tam vozidla neohrožovala chodce. 

Souhlasíte se zrušením železničního přejezdu Na Betonce?
Každý přejezd je problematický, na takové páteřní trati by být neměl. Kvůli jeho zrušení se rozšiřuje tunel mezi ulicemi Prvomájová a Vrážská. Z toho důvodu, aby byl zachován přístup přes trať pro záchranné složky v případě povodní. Je výborné, že se přejezd pro chodce nahradí podchodem. Tady je třeba říct, že výstavba tohoto podchodu je zásluhou vyjednávání vedení radotínské radnice. Kdyby to záleželo jen na Správě železnic, tak se nový podchod směrem k ulici Na Betonce nepostaví. 

Jak by se doprava v Radotíně měla dále vyvíjet?
Zklidnit by bylo vhodné i další radotínské ulice. Nabízí se například Výpadová. Modernizace železnice s novými podchody výrazně zlepší bezpečnost chodců. Velké téma představuje pohyb cyklistů po Radotíně. A v hromadné dopravě by se mi líbil zmiňovaný malý autobus, který by jezdil okružně po celém Radotíně. 
Petr Buček
Zveřejněno: 25.08.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3618 x