Informace živnostenského odboru pro začínající podnikatele na nabídky tzv. „katalogových společností“ týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci do rejstříku

Na Odbor živnostenský našeho úřadu se v poslední době obrátilo několik začínajících podnikatelů s dotazem na úplatný zápis podnikatele do jakéhosi registru nebo evidence nazvané např. Rejstřík obchodu a živností, Živnostenská komora apod. Jednat by se mělo o provedení zápisu podnikatele za poplatek. 

Předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem (či změnou) živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Správní poplatek je vybírán pouze úřadem, který vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu do živnostenského rejstříku není zpoplatněno. Zákonná povinnost úhrady dalšího poplatku neexistuje.

Dovolujeme si upozornit všechny podnikatelské subjekty, že do žádného rejstříku vedeného soukromým podnikatelským subjektem se po získání živnostenského oprávnění zapisovat nemusí, zejména ne za úplatu.

Předmětný typ nabídek zasílaný zpravidla začínajícím podnikatelům (živnostníkům), může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonný poplatek. Tato domněnka je však mylná. V uvedených případech se jedná výlučně o soukromou aktivitu „katalogových společností“ a z toho důvodu na ně lidé nemusí reagovat.

Bc. Václava Lorencová
vedoucí Odboru živnostenského Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1313 x