Veřejná jídelna se otevře v září

Klienti domu s pečovatelskou službou a radotínští senioři začnou znovu využívat služeb veřejné jídelny od 1. září. Rada městské části Praha 16 vybrala nového provozovatele stravovacího zařízení v domě s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně 1522/1c na svém jednání, které se konalo 17. srpna.

Radotínská radnice vyhlásila výběrové řízení na poskytování stravovacích služeb začátkem července. Při vyhodnocování nabídek hodnotila výběrová komise nejen cenu, ale i kvalitu pokrmu. Jídelnu bude provozovat vítěz soutěže pan Milan Dresler, smluvní dokumentace je před podpisem.

Stravovací zařízení v pečovatelském domě bylo začátkem června uzavřeno. Kvůli dlouhodobějším stížnostem na kvalitu obědů byla s dosavadním provozovatelem ukončena nájemní smlouva. Během letních prázdnin zajišťovala stravu pro seniory společnost Compass Group Czech Republic. Ta zabezpečuje stravování i pro zaměstnance nedaleké cementárny. 

Radotínští senioři, kteří splní požadované podmínky (trvalé bydliště v Radotíně, zájemce musí být příjemcem starobního důchodu anebo má uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou) mají cenu dotovanou od radotínské radnice.

Oběd tak radotínského seniora přijde na 75 korun, protože městská část svým starším spoluobčanům přispívá 20 korun na každý oběd. Pečovatelská služba má v současné době okolo 200 klientů.

Jídelna ale bude fungovat i pro veřejnost. V tomto případě ale není cena dotovaná, ani zvýhodněná. 

Bližší informace k otevření jídelny poskytne vedoucí pečovatelské služby Ivana Krásná, tel.: 234 128 490 nebo 774 081 266.
Zveřejněno: 29.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2503 x