Bezpečná cesta do školy

Je cesta do radotínské školy pro děti bezpečná? Radnice Městské části Praha 16 na toto téma připravuje diskuzní skupinu týkající se „Bezpečné cesty do školy“. Obyvatelé Radotína a rodiče, kteří se do diskuze zapojí, mohou sami mapovat (ne)bezpečné cesty a upozornit na riziková místa na území městské části.

Náměty a tipy je možné zasílat na e-mailovou adresu: skolni.ulice@praha16.eu.

V průběhu února budou podněty vyhodnoceny, výsledky zveřejněny a začleněny vedle projektu školní ulice do celkového řešení „Bezpečné cesty do školy“. 

Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. Okolí škol, kde se nejčastěji pohybují, by proto mělo být takové, aby tam děti mohly chodit samy a rodiče se o ně nemuseli bát. Chodit do školy je totiž přirozené, zábavné a zdravé. Je ale potřeba postarat se o to, aby pěší cesty do školy byly bezpečné. 

Školní ulice funguje od září 
Na začátku září v Radotíně odstartoval pilotní projekt „Školní ulice“. Ráno se na půl hodiny od 7:30 do 8:00 hodin uzavírá vjezd do Loučanské ulice, kde se nachází obě budovy základní školy i gymnázium. Každý den ráno přichází do obou škol okolo 1200 žáků a studentů. Tímto opatřením je uzavřen i příjezd do celé oblasti Rymáně, a to i pro rezidenty. Ti si mohou v mimořádných případech zažádat o povolení, které jim umožní vjezd do lokality.

Žádosti lze nově zasílat na e-mail: petr.siska@praha16.eu, nebo skolni.ulice@praha16.eu.

Výsledky projektu „Školní ulice“ za září
„Rád bych poděkoval rodičům i všem rezidentům za solidaritu se záměrem, který má ochránit děti při jejich cestě do a ze školy, za ohleduplnost a zodpovědnost, s jakou přijali školní ulici, velice si toho vážíme,“ říká garant tohoto více než měsíc fungujícího projektu a zároveň místostarosta Petr Šiška.

K dnešnímu dni bylo vydáno celkem devět povolenek k vjezdu, z toho tři se týkaly zraněných dětí. „Od rodičů jsme neobdrželi ani jedinou stížnost, nyní probíhá ve spolupráci se školou anketa, kde se dovíme další názory rodičů,“ uvádí místostarosta Šiška. Přesto od října došlo k jedné drobné změně.

Povolenky pro rodiče dětí s dočasným viditelným hendikepem (například se zlomenou nohou) se nebudou vydávat. Strážníci městské policie vjezd v takovém případě umožní.


„U rezidentů jsme v době 7.30 až 8.00 zaznamenali pouze jednotlivé výjezdy z oblasti, počet vydaných povolenek určených pro vjezd je pouze v řádu jednotek,“ upřesňuje Petr Šiška. K žádným dalším změnám tedy pro další měsíc pilotního projektu prozatím nedojde. 
Zveřejněno: 16.10.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 596 x