Poplatek za psa do konce března

Zaplatit místní poplatek za psa je nutné do 31. března. 

Poplatek činí ročně v rodinných domech za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího 600 Kč, v ostatních bytových domech za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého a dalšího 2 250 Kč.

Držitel nad 65 let, poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud nemá jiný příjem, platí za jednoho psa 200 Kč, za druhého a dalšího 300 Kč.

Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, který je zároveň vlastníkem objektu, platí za jednoho psa 600 Kč, za druhého a dalšího 900 Kč.

Poplatek ve výši do 600 Kč ročně je splatný předem, nejpozději do 31. března. Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, lze jej uhradit ve dvou stejných splátkách s tím, že druhá splátka poplatku bude uhrazena nejpozději letos v srpnu. 

Místní poplatek za psa je možno uhradit:
  • Hotově nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře č. 1 (v těchto úředních hodinách: pondělí a středa 8-12 a 13-18 hodin, úterý a čtvrtek 8-12 a 12.30-14 hodin a pátek 8-12 hodin).

  • Poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.

  • Nebo bezhotovostním převodem na účet na účet vedený u České spořitelny číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku
Poštovní poukázky k úhradě do termínu splatnosti úřad nerozesílá. 

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů.

Související životní situace:
➡️ Místní poplatek ze psů
Vloženo: 26.01.2024 – Jana Hejrová, DiS.   |   Zveřejněno: 09.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 315 x