Dotace na rok 2024 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 0355/2024/R ze dne 24. ledna 2024 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2024.

Dotační pravidla pro udělení dotací na rok 2024 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech:
  • volného času,
  • sportu,
  • kultury.
Žádost o dotaci se přijímá pouze on-line prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: dotace.praha16.eu v termínu do 29. února 2024 pro akce konané od 1. ledna do 31. prosince 2024. 

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 Bc. Ivetou Krejčí.

Dokumenty:
Vloženo: 29.01.2024 – Jana Hejrová, DiS.   |   Zveřejněno: 01.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 609 x