Kdy a jak podat žádost o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů. Konat se budou v pátek 7. a sobotu 8. června 2024.

➡ Voličské průkazy
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. Žádat mohou občané u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu buď poštou nebo datovou schránkou do 31. května 2024. Voličské průkazy budou ze zákona rozesílány poštou od 23. května. 

Poštovní adresa: Úřad městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
Datová schránka: ntsbt5z

Od stejného data, tedy od 23. května 2024, si mohou občané trvale bydlící v Radotíně voličský průkaz vyzvednout osobně Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a. Žádost o voličský průkaz je možné podat osobně do středy 5. června do 16 hodin. 

Žádost o vydání voličského průkazu (pdf)

Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky. Občané České republiky žijící v zahraničí mohou na zastupitelském úřadě, u kterého jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky. 

  Zápis cizince do seznamu voličů
Naopak, na území České republiky mohou hlasovat i občané jiných členských států, pokud zde mají registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt.

Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiného členského státu EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR, je možné až do neděle 28.4.2024. 

Pro občany jiných členských států, kteří mají registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt na území Radotína, bude Úřad městské části Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín otevřen v neděli 28. dubna 2024 v době do 10 do 12 hodin.
Zveřejněno: 06.03.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 773 x