Blíží se termín splatnosti poplatku za psy

Upozorňujeme občany MČ Praha 16 - Radotín, že splatnost místního poplatku ze psů byla 31. března 2022. Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, lze jej hradit ve dvou stejných splátkách s tím, že druhá splátka poplatku bude uhrazena nejpozději k 31. srpnu 2022.

Pokud nebude k tomuto datu místní poplatek uhrazen, může být správcem poplatku zvýšen až o trojnásobek a následně může být pohledávka předána k vymáhání.

Místní poplatek ze psů je možno uhradit těmito způsoby:

  • Hotově nebo platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře číslo 1.

  • Poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy číslo 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, v platném znění.

Více o poplatku za psy v životních situacích
Zveřejněno: 08.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1576 x