Dotační řízení v oblasti sociálních služeb na rok 2009

Městská část Praha 16 vyhlašuje v rámci V. programu – "Podpora městských částí v sociální oblasti" dotační řízení v oblasti sociálních služeb na rok 2009.

Jedná se o účelově vázané prostředky, které jsou určeny pouze na sociální služby, poskytované dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, obyvatelům správního obvodu Prahy 16.

Konkrétně se jedná o tyto služby:

  • pečovatelská služba,
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
  • sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Termín pro podání žádosti končí 13. března 2009 ve 12 hodin.

Žádosti lze uplatnit pouze na předepsaném formuláři. Pravidla, podmínky včetně žádosti pro poskytnutí dotace najdete v příloze:

Pravidla  a podmínky pro poskytnutí dotace (doc, 87 kB)
Žádost o grant (doc, 270,5 kB)

Alena Žáková
vedoucí odboru sociálního Úřadu městské části Praha 16
tel.: 234 128 310
e-mail: alena.zakova@p16.mepnet.cz

Zveřejněno: 23.02.2009 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8207 x