II. kolo senátních voleb

V prvním kole senátních voleb ve volebním obvodu číslo 17, do něhož spadá i Praha 16, nezvítězil nadpoloviční většinou žádný z deseti kandidátů. Proto se zde bude ve dnech 19. a 20. října konat II. kolo voleb, kde se rozhodne mezi dvěmi postupujícími - PhDr. Tomášem Gulichem a Bc. Františkem Adámkem.

Výsledky I. kola voleb:

Volební obvod č. 17 - Praha 12

Radotín

Jednotlivé volební okrsky

Vizitky postupujících kandidátů:

Tomáš Grulich (61; ODS) - Senátor a historik. Do horní komory zvolen za ODS v roce 2006. Radním Prahy 12 byl v letech 1990 až 1994 a 1998 až 2002. Léta 1994 až 1998 strávil jako zastupitel hlavního města Prahy. Na pražském magistrátu předsedal kulturnímu výboru. Narozen 14. ledna 1951 v Praze. V roce 1980 absolvoval historii a etnologii na Filozofické fakultě UK, o rok později obhájil doktorát. V 70. letech byl kastelánem na zámku v Klášterci nad Ohří, od roku 1977 pracoval v teplickém krajském muzeu. V roce 1982 se stal zaměstnancem Národního muzea v Praze a o šest let později se přestěhoval do Modřan, kde žije dodnes. V roce 1992 z Národního muzea odešel a založil nakladatelství, o rok později pak tiskárnu, kterou spoluvlastnil a vedl do roku 2006. Nadále se věnoval historii a etnologii, napsal například část dvoudílných Dějin zemí koruny české; od roku 1992 přednášel na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1992 je členem ODS.

František Adámek (57; ČSSD) - Bývalý starosta Prahy 12, odvolán letos v dubnu po rozpadu koalice ČSSD, VV a Změny pro Prahu 12 (ZPP12). Narozen 28. února 1955. V roce 1973 absolvoval střední odborné učiliště, později při zaměstnání střední školu sociálně právní. V roce 2009 vystudoval andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Byl členem KSČ, v prosinci 1989 se stal tajemníkem ÚV KSČ a v červnu 1990 byl zvolen za komunisty poslancem ČNR, mandát vykonával dva roky. Od roku 1996 je členem sociální demokracie, od roku 2003 je místopředsedou Ústřední kontrolní komise ČSSD. Pracoval v pražské Kovoslužbě, později ve stavební firmě IPS, mimo jiné jako bezpečnostní technik, po odchodu z parlamentu působil v 90. letech jako obchodní zástupce a manažer několika firem, od roku 2000 podnikatel. Do zastupitelstva MČ Praha 12 poprvé zvolen v roce 1998, od roku 2006 byl předsedou kontrolního výboru Prahy 12. Od roku 2004 je rovněž zastupitelem hlavního města Prahy.