Kauza Radotínská jezera

Alternativní studie Radotínských jezerNa základě kompromisního návrhu územního plánu připraveného radnicí Prahy 16 a pod tlakem radotínské veřejnosti zrušil Magistrát hl. m. Prahy na zasedání pražského Zastupitelstva dne 20.6.2013 projednávání původního návrhu územního plánu a na stejném zasedání rozhodl o pořizování nové změny územního plánu ve smyslu podnětu naší městské části. Tímto krokem se došlo k další etapě projednávání jezer na soutoku Vltavy a Berounky.

Již po povodni v roce 2002 začal Magistrát hl. m. Prahy propagovat vybudování jezer na soutoku Vltavy a Berounky v duchu záměrů zakreslených v návrzích územních plánů již v 50. letech minulého století, která by sloužila jednak jako retenční prostor a dále jako ochranný přístav pro pražskou lodní flotilu v případě povodně. S tímto záměrem naše městská část souhlasila, i když měla několik zásadních připomínek, zejména kvůli znečištění ropnými látkami pod úložištěm olejů a kotelnou v skleníkovém areálu. Postupem doby se tento záměr rozrostl do gigantických rozměrů. K ochrannému přístavu pro lodě pražské flotily přibyl jachetní přístav pro jachty a motorové lodě, protipovodňová ochrana tohoto přístavu a objektů okolo něj výšky 3,5 metrů, jez na Berounce, který by umožnil přístup do jachetního přístavu. V neposlední řadě Magistrát hl. m. Prahy nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro těžbu štěrkopísků do hloubky cca 9 m, kterou by postupně během cca 30 let vznikla jezerní oblast na soutoku Vltavy a Berounky. Tolik ke stručné historii vzniku tohoto megalomanského projektu.

Dále se zaměříme na část jezerní oblasti, která leží na levém břehu řeky Berounky (tzv. Radotínská jezera) a je na katastrálním území Radotína. K jezerní oblasti na pravém břehu Berounky, která je na katastru Zbraslavi, se vyjadřuje Městská část Praha – Zbraslav; zde se jedná o výhradní, státem garantované báňské ložisko štěrkopísku, kde schvalovací stavební řízení probíhá odlišným procesem než část na radotínském katastru, a to především v dikci horního zákona. K vydání stanovisek a rozhodnutí je kompetentní především báňský úřad.

V Městské části Praha 16 se projednáváním „Radotínských jezer“ dlouhodobě zabývala Komise životního prostředí a Komise stavební. Ve vyjádřeních těchto komisí se objevovaly obavy z ovlivnění režimu spodních vod předmětného území, znečištění spodních vod od ekologických zátěží v oblasti, vlivu řeky Berounky na možnosti koupání v jezerech, vlivu Pražského okruhu nad jezery, na hluk a znečištění ovzduší v prostoru jezer, ale i obava z velmi dlouhé realizace záměru (30 let) a jeho vliv na dopravu, hluk a ovzduší v Radotíně. Z těchto obav vyplynul zásadní požadavek na zpracování dokumentace SEA (strategické ekologické posouzení) celé oblasti na obou březích Berounky, ze které by vyplynula všechna rizika spojená s tímto záměrem. Tento požadavek byl na Magistrátu hl. m. Prahy uplatněn ve vyjádření radnice ze dne 26.3.2009, 1.8.2011 a ústně při projednání změny územního plánu týkajícího se „Radotínských jezer“. Na základě našeho požadavku vypracoval Magistrát hl. m. Prahy dokumentaci SEA, ve které však nebyla posouzena celá oblast soutoku Vltavy a Berounky, ale pouze „Radotínská jezera“ (tzn. levý břeh Berounky).

Dopisem z 19.9.2012 proto Městská část Praha 16 opakovaně vyjádřila zásadní nesouhlas se zpracovaným ekologickým posouzením (SEA) a trvala na požadavku komplexního posouzení vlivů na životní prostředí celé oblasti na soutoku Vltavy a Berounky a tento svůj nesouhlas zopakovala i na veřejném projednání změny územního plánu dne 24.9.2012. K této problematice se rovněž vyjádřila svým dopisem ze dne 18.9.2012 skupina radotínských občanů pod vedením pánů Jiřího Fencla a Jiřího Svobody, která předala na Magistrát hl. m. Prahy petici radotínských občanů proti zamýšlené realizaci jezer. Radotínská radnice vypracovala kompromisní návrh změny územního plánu „Radotínských jezer“, který spočívá ve zrušení vodní plochy mezi Pražským okruhem a Radotínem a ponechání vodní plochy mezi Pražským okruhem a Strakonickou ulicí pro ochranný přístav pro pražskou lodní flotilu. Tento kompromisní návrh zaslala městská část na Magistrát hl. m. Prahy dne 20.12.2012.

Pod tlakem radotínské veřejnosti a na základě kompromisního návrhu územního plánu radnice Prahy 16 zrušil Magistrát hl. m. Prahy na  zasedání Zastupitelstva HMP dne 20.6.2013 projednávání původního návrhu územního plánu a na stejném zasedání rozhodl o pořizování nové změny územního plánu ve smyslu podnětu naší městské části. Tímto krokem dochází k další etapě projednávání jezer na soutoku Vltavy a Berounky, při kterém, jak doufáme, dojde k přijatelnému kompromisu mezi zájmy města, ekologů a občanů.
Ing. Milan Bouzek

ke stažení:
Alternativní studie Radotínských jezer (pdf, 464,2 kB)

Zveřejněno: 05.08.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 8007 x