Lávka bude provizorně otevřena

Městská část obnovila práce na lávce přes Berounku. Probíhají zabezpečovací práce pro předčasné užívání stavby a je nainstalován provizorní nástup na radotínské opěře. Ze zbraslavské strany probíhá instalace ocelových výplní zábradlí.

Dne 3. srpna 2022 Městská část Praha 16 odstoupila od smlouvy s dodavatelskou firmou Raeder & Falge z důvodu nařízeného insolvenčního řízení. Od té doby probíhala komunikace městské části s MMR ČR, spoluautorem zákona o veřejných zakázkách a právním zástupcem městské části o nejrychlejším postupu k dokončení stavby.

Na základě právního rozboru byl stanoven postup ve dvou krocích. První krok spočívá v zabezpečení lávky pro předčasné užívání - provizorní přístup na radotínskou opěru, její zajištění, dokončení výplní zábradlí a zajištění bezpečného přístupu ze zbraslavské strany. Tento krok byl potvrzen přijetím usnesení na jednání rady městské části dne 24. srpna 2022. Druhý krok spočívá ve vyhlášení zjednodušeného podlimitního výběrového řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb. na "Dokončení lávky přes Berounku v Radotíně".

Prosím respektujte zábrany, dodržujte bezpečnost a zajištění lávky. Po dokončení zabezpečení bude lávka předčasně zprovozněna. Děkujeme za trpělivost. Děláme vše pro co nejrychlejší optimální postup na zprovoznění lávky.

Lávka přes Berounku bude provizorně otevřena Lávka přes Berounku bude provizorně otevřena Lávka přes Berounku bude provizorně otevřena
Zveřejněno: 30.08.2022 –Eva Javorská ; Přečteno 2124 x