NÁVRHY ROZPOČTŮ A STŘEDNĚDOBÝCH VÝHLEDŮ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 NA ROK 2022

Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů do roku 2024 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2022.

 

 

Tento návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn od 22. listopadu 2021 a v elektronické podobě na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách Městské části
Praha 16: www.praha16.eu/Financni-zalezitosti-granty-dotace a k nahlédnutí v listinné podobě v Úřadu městské části Praha 16.

 

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů jednotlivých zřízených příspěvkových organizací budou projednány Radou městské části Praha 16 na zasedání dne 8. prosince 2021.

 

Zveřejněno: 22.11.2021 – Kateřina Valínová ; Přečteno 189 x